Er der forskel på:


01. Fars retter ~ Farsretter?
02. For ed raget ~ Foredraget?
03. Vej ret ~ Vejret?
04. Hage smæk ~ Hagesmæk?
05. Tele vision ~ Television?
06. Kylling elever ~ Kyllingelever?
07. Efter middag ~ Eftermiddag?
08. Ud tryk ~ Udtryk?
09. Vand over fladen ~ Vandoverfladen?
10. En mor der er sød ~ En morder er sød?
11. Skor ingen~ Skoringen?
12. Far ser et rådyr ~ Farseret rådyr?
13. En ægte mand ~ En ægtemand?
14. Hans T Holm ~ Hanstholm?
15. Køb en havn ~ København?
16. En vise vært ~ En visevært?
17. Aske pot ~ Askepot?
18. Port ør ~ Portør?
19. Nat ur ~ Natur?
20. Køre planen ~ Køreplanen?
21. Fæ ringer ~ Færinger?
22. Lam Per ~ Lamper?
23. To i let stemning ~ Toilet stemning?
24. Vej ledninger ~ Vejledninger?
25. Skrå le ~ Skråle?
26. Bil lede ~ Billede?
27. Mis fornøjet ~ Misfornøjet?
28. Porto gal ~ Portogal?
29. Gro væde ~ Grovæde?
30. Frem med ordbogen ~ Fremmed ordbogen?
31. Over følsom ~ Overfølsom?
32. Reserve ret ~ Reserveret?

© 2008 Pakú.