Kvadratus serie 3.


Print og klip de 25 kvadrater ud. Sæt dem sammen igen i et
kvadrat på 5 * 5, sådan at farverne passer over for hinanden.


                

                

                

                

                Lidt matematik.
De 25 kvadrater kan hver især placeres på 4 forskellige måder, altså 425: 1.125.899.906.842.624. Den første kvadrat kan placeres 25 steder, den anden 24 steder, den tredje 23 steder osv. ned til den 25., der kan placeres 1 sted, altså 25! (fakultet): 15.511.210.043.330.985.984.000.000. Total antal kombinationer er altså: 425 * 25! som giver: 17.464.069.942.802.730.897.824.646.237.782.016.000.000 forskellige kombinationer MEN kun 4 rigtige.